Boek OnderwijsinnovatieBoek OnderwijsinnovatieBoek OnderwijsinnovatieBoek OnderwijsinnovatieBoek Onderwijsinnovatie

Boek Onderwijsinnovatie

Het Netwerk Onderwijsinnovatie is een platvorm waarbinnen op hoog niveau na wordt gedacht over de toekomst van ons onderwijs. Om buiten de politiek onafhankelijk na te denken over de innovatie in het onderwijs zijn er regelmatig bijeenkomsten waar nieuwe ideeën en kansen worden besproken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nam het initiatief hierover een uitgave te verzorgen. Daarin krijgen de kopstukken van onze samenleving de kans hun visie uit te dragen. Rinnooy Kan, Wiebe Draijer, Henriétte Maassen van den Brink, Robbert Dijkstra, Kees Tetteroo en Joeri van den Steenhoven zijn voor de uitgave geïnterviewd en gefotografeerd.

Binnen het team van L5 ontwierp ik het boek “Onderwijsinnovatie”