HoogelandHoogelandHoogelandHoogelandHoogeland

Hoogeland

In opdracht van Vestia Westland ontwierp ik de identiteit van het grootschalige nieuwbouwproject Hoogeland, ten zuiden van Naaldwijk. Ruim 600 nieuwbouwwoningen, met een grote variatie aan woningtypen, die gebruikmaken van duurzame energie in de vorm van restwarmte uit de omringende kassen. Het pitch-winnende ontwerp voor de campagne rondom de gebiedsontwikkeling gaf blijk van de trots van de Westlander.

Naast het concept heb ik in de loop de jaren een grote hoeveelheid middelen ontworpen, variërend van de website, informatiebrochures, informatiestands, en promotionele acties. Dit alles binnen het team van L5.